MENU
suunnittelu

Tekninen neuvonta

Binderholzin asiakkaana hyödyt laajoista neuvonta- ja tietopohjaisista palveluistamme. Niistä huolehtivat osaavan teknisen osastomme kokeneet asiantuntijat. Pätevät insinöörimme ja rakennusmestarimme tukevat sinua kaikissa statiikkaan ja suunnitteluun, rakennusfysiikkaan ja paloturvallisuuteen liittyvissä asioissa. He ovat vuosien kokemuksensa sekä tiiviin tutkimus- ja kehitystyön ansiosta aina askeleen edellä nojautumatta pelkästään nykytekniikkaan.

Palveluvalikoimamme

• konsultointi kaikkiin Binderholzin massiivipuutuotteisiin ja niiden käyttömahdollisuuksiin liittyen
• staattiset, rakennusfyysiset ja palotekniset rakennusratkaisut ja osien analysoinnit massiivipuurakentamisen käsikirjamme 2.0 pohjalta
• yksilöllinen projektikonsultointi erittäin ammattitaitoisen tekniseen projektineuvontaan erikoistuneen toimisto- ja kenttähenkilöstömme toimesta, tarvittaessa myös paikan päällä
• täydentäviin rakenne-, tiiviys- ja liitosmateriaaleihin liittyvä neuvonta
• tuotekohtainen tuki palveluluetteloja laadittaessa
• 3D-suunnittelu ja esityöt moderneilla 3D CAD-CAM-järjestelmillä
• optimoitu suunnitteluprosessi rakennuksen tietomallinnuksen eli BIM:n avulla

Maksulliset palvelumme

• Työpiirustukset asema- ja pohjapiirrosten pohjalta sisältävät seuraavat palvelut:
ƒ    - tuki koordinoinnin ja viestinnän hoitamisessa muiden ammattilaisten tai urakoitsijoiden kanssa
ƒ    - rakenteellisten yksityiskohtien suunnittelu rakennuksen statiikan mukaisesti, mm. osien mitat, liitäntä- ja liitostiedot jne
ƒ    - rakennusfysikaalisten yksityiskohtien, kuten äänieristekerrosten jne., suunnittelu
ƒ    - sähkö- ja talotekniikan suunnittelu jne. 2D- tai 3D-suunnitelman pohjalta
ƒ    - pohjapiirrosten ja poikkileikkauskuvien tulostus
• massiivipuisen runkorakenteen asennussuunnitelmat (pohjapiirrokset ja poikkileikkauskuvat, 2D- ja 3D-mallinnukset)
• yksittäisten rakenneosien 3D-mallinnukset (perspektiivikuvat)
• massiivipuuosien kuormaussuunnitelmat

Engineered mass timber solutions

Rakennusfysiikan palvelut

Rakennusfysiikan alalla neuvomme mielellämme sellaisissa aihepiireissä kuin paloturvallisuus, äänieristys sekä lämpö- ja kosteussuojaus.

Paloturvallisuus
Osien on tulipalon sattuessa pystyttävä hoitamaan tehtävänsä vaaditun ajan. Osan suorituskyky on aina yksittäisten kerrosten, kuten esimerkiksi kannattimien, eristeiden ja sisäverhouksen, yhteispeliä. BBS-elementtien palonkestävyys on määritetty eri riippumattomien ja valtuutettujen testauslaitosten laajoilla palotestauksilla. Palotestauksissa on testattu BBS-levyelementtien lisäksi myös mitä erilaisimpia liitossaumoja.
Puun ominaisuuksiin kuuluu, että se muodostaa palaessaan suojakerroksen hiilestä. Tämä toimii eristävästi, viivästyttää näin palamista ja ehkäisee palon leviämistä. Binderholzin BBS-lautavanerin palamisnopeus on määritetty valtuutettujen testauslaitosten laajoissa kokeissa. Näin BBS:n osien kantokyky palon sattuessa on hyvin arvioitavissa.

Äänieristys
Äänieristyksen tehtävä on suojata tiloissa oleskelevia ihmisiä riittävästi melulta. Puurakenteen osat koostuvat aina useammista kerroksista, tämän johdosta ääni kohtaa matkallaan yksittäisten osien välillä useita vastuksia. Massiivipuurakenteissa perusosan (jossa ei ole muita kerroksia) äänenvaimennuksessa erityisesti Binderholzin BBS-lautavanerissa kokonaispaksuudella, sen neliömassalla ja taivutusjäykkyydellä on keskeinen rooli.

Lämpöeristys ja kosteudensäätö
Talonrakennuksessa lämpöeristys käsittää kaikki toimenpiteet, joilla pienennetään lämmityksen tarvetta talvella sekä jäähdytystarvetta kesällä. Samalla keskipisteessä ovat asumismukavuus, joka kasvaa miellyttävän sisäilman ansiosta, ja siihen kytköksissä oleva merkittävä ympäristökuormituksen vähentäminen.
BBS:ää voidaan käyttää matalaenergia-, passiivienergia- ja plusenergiatalojen rakentamiseen. BBS-rakenteet saavuttavat kaikki yleisimmät lämmöneristysarvot ja takaavat miellyttävän ja tasaisen sisäilman hengittävän rakenteensa ja sisätilan kosteuden huippupitoisuuksia tasaavien ominaisuuksiensa johdosta.

Staattinen suunnittelu

Rakennussuunnitelmia, kantavia rakenteita ja pohjaratkaisuja suunniteltaessa neuvomme sinua mielellämme Binderholzin monivuotisen massiivipuurakentamisosaamisen pohjalta ja tuemme sinua ammattitietoudellamme. Insinööritiimimme laatii asiakkaan toimittamien suunnitelmien ja luonnosten pohjalta asianomaisesti mitoitetut rakennesuunnitelmat, joiden avulla voidaan toteuttaa massiivipuusta osittain teräs- tai muita puumateriaalista olevia osia yhdistäen optimaalisesti suunnitellut ja taloudellisesti toteutettavissa olevat hankkeet.

Statiikkaohjelma

binderholz tarjoaa suunnittelijoille, insinööreille ja asiakkaille maksutta ohjelmia CLT BBS-elementtien rakennesuunnitteluun.

binderholz DC Statik

Ohjelmistoyritys Dietrich kehitti yhdessä Binderholzin kanssa tämän Binderholzille räätälöidyn version massiivipuurakenteiden suunnitteluohjelmasta. Binderholz DC Statik on asiakkaillemme maksuton. Ohjelma mahdollistaa projektinhallinnan, minkä lisäksi se sisältää valmiiksi erilaisia pintoja CLT BBS-sisäkattojen, -ulkokattojen, -seinien ja -palkkien mitoittamiseen. Kattavien materiaalitietojen, selkeiden ohjeiden ja automaattisten kuormitusten määritysten ansiosta vältät aikaa vievän tietojen etsinnän muista lähteistä. Automaattinen selkeästi luokiteltujen asiakirjojen luonti mahdollistaa tietojen todennettavuuden.

Wallner Mild - puurakennusohjelmisto

Tämän Excel-pohjaisen ohjelman avulla binderholzin CLT BBS-elementit, kuten seinät, sisäkatot, ulkokatot ja palkit, on helppo mitoittaa. Laskelmat tehdään Eurocode 5 -suunnitteluohjeen (EN1995-1) mukaan huomioon ottaen maakohtaiset kansalliset liitteet ja dokumentoidaan selkeästi elementtikohtaisesti eriteltynä.

Binderholz integroi jatkuvasti BIMiä (Building Information Modeling) entistä tiiviimmin suunnitteluprosesseihinsa. Erityisesti suurissa hankkeissa tästä on merkittävää hyötyä, koska BIM minimoi virheprosentin ja mahdollistaa tarkan rajapintojen limityksen eri toimijoiden, kuten suunnittelijoiden, konsulttien, yritysten ja verstaiden välillä.

Suunnittelu

Projektin yhteydessä Binderholzin suunnitteluosasto luo tilauksesta rakennusstatiikan sekä koko puurakenteen työsuunnitelman. Massiivipuuosat sekä staattisesti vaadittavat muut puumateriaaliosat, kaikki yksityiskohdat ja liittäminen esimerkiksi perustukseen tai hissikuiluun suunnitellaan ja toimitetaan Binderholzilta. Näin vähennetään ulkoisten suunnittelijoiden määrää, mikä minimoi suunnitteluvaiheen virhemahdollisuuden ja nopeuttaa hankkeen suoritusaikaa.

Suunnitteluprosessi:
• Saadessaan tarvittavat suunnittelu- ja luonnosaineistot Binderholz ottaa hoitaakseen BBS-elementtien suunnittelun. Tässä tapauksessa selvitämme kaikki yksityiskohdat suoraan asiakkaan kanssa. Testattavan kokonaisstatiikan toimitus Binderholzin toimittamille rakenteille on mahdollista, ja näistä kustannuksista vastaa kokonaan asiakas.
• Asiakas saa täydellisen sarjan asennus- ja liitoskaaviota, jotka kattavat seinien, sisäkattojen ja ulkokattojen yleispiirrokset sekä pohjapiirroksen seinien sijoittelun osalta.

Tarkkoja suunnittelun yksityiskohtia ovat esimerkiksi:
• Kynnyssuunnitelmat
• Panel splits (osien mallinnus Binderholzin valikoiman levymitoilla)
• Phasing splits (kokonaishankkeen jaottelu rakennusvaiheisiin asiakkaan tarpeiden mukaan)

• Koko kuljetuslogistiikan suunnittelu tehtaalta asennuspaikalle
• Valvontatuki rakennuksella
• Toimitusaika: Tarkka toimitusaika voidaan sopia vasta kaikkien yksityiskohtien selvittämisen ja liitossuunnitelmien hyväksymisen jälkeen. Toimitusajat tarkoittavat aina aikaa liitossuunnitelmien hyväksymisestä alkaen.
• Hinnat pyynnöstä.

Contact

Want to find out more? Please contact us directly on fon +43 6245 70500-0. For US sales please contact +1 706 773 7753.
On request, we will gladly send you more detailed information material. Please complete the form. All fields marked with * are mandatory.

The data from the contact form is sent to various departments within binderholz’s companies to process your enquiry. Find out more about our data protection here.

Palvelut