MENU
Ura

Ammattilaiset

Työ puuteollisuudessa – yhtä monimuotoista sen raaka-ainekin
Onko sinulla teknisesti suuntautunut ammatti tai oletko oppinut käytännön työssä ”käsityökalujen” käytön ja haluaisit käyttää osaamistasi, taitojasi ja mahdollista jo kertynyttä ammattikokemustasi puunjalostusteollisuudessa? Mahdollisuutesi ovat hyvät, sillä yhteisen menestyksemme ansiosta ylivoimaisesti suurin osa työntekijöistämme kaikissa eri toimipaikoissamme toimii hyvin monipuolisissa toimenkuvissa.
Älä lannistu, vaikket täyttäisikään kaikkia seuraavassa kuvattujen tehtäväalueiden ihanteellisia edellytyksiä, vaan hae meille – vaikkapa oppisopimuskoulutuksesta valmistumatta – erinomaisen työvalmiutesi ja luotettavuutesi perusteella – sillä kukapa meistä olisi täydellinen!

Puualan ammattilainen

Juuri sinulle sopivia tehtäväalueita löydät puualan ammattitutkinnon suorittaneena - esim. puuseppänä, kirvesmiehenä, puuteknikkona, puunjalostusinsinöörinä – kaikista toimipisteistämme ja siten jo upeaa puumateriaalia kohtaan osoittamasi mielenkiinnon johdosta.
Toimenkuvat voivat olla hyvinkin erilaisia ja ne riippuvat kunkin toimipisteen tuotannosta ja tuotantoprosessista: teollisesta saha- ja höyläämötekniikasta sahatavaran / muotoonhöylätyn puutavaran tuotannosta aina nykyaikaisten liimattujen massiivipuutuotteiden valmistukseen – kussakin tuotantoympäristössä on toimenkuvia, joissa pääset hyödyntämään modernin puunjalostuksen ammattiosaamistasi.

Mekaniikan | sähköalan | ajoneuvotekniikan ammattilainen

Kaikissa tuotantolaitoksissamme asiantuntijatiimimme vastaavat mekaanisesta, sähköisestä ja ajoneuvoteknisestä kunnossapidosta niin, että erilaiset koneemme, laitteistomme ja kalustomme ovat aina parhaalla mahdollisella tavalla käytössämme. Suunniteltujen tarkastusten ja laitteistojen seisokkien aikana tiimit huolehtivat siitä, että kaikki tuotantolaitteidemme huoltotyöt, korjaukset sekä laajennukset ja muutokset tehdään joutuisasti ja ammattimaisesti. Suunnittelemattomien häiriöiden ja katkosten osalta kaikki työaikojemme puitteissa käytettävissä olevat kunnossapidon työntekijämme toimivat paineen alla pitääkseen tuotannon keskeytyksen mahdollisimman lyhyenä.

Automekaanikko + autosähköasentaja | Fügen

Rene Hofer

”Peruskoulun jälkeen opiskelin polyteknisessä oppilaitoksessa metalli- ja sähköpuolella”. Polyteknisessä pääsin työharjoitteluviikolla Binderholzille Fügeniin, minkä jälkeen hain heille heti töihin. Näin sain mielenkiintoisen katsauksen työelämään.
Binderholz teki minuun heti vaikutuksen ja läpäistyäni pääsykokeen olin samalla jo autopuolen oppisopimuskoulutettavana. Opiskeluaika kului nopeasti ja opin Binderholzilla todella paljon erilaisten ajoneuvojen huollosta, vaihteistoista ja moottoreista. Opiskeluaikana menin ja edelleen menen töihin todella mielelläni, koska se on hyvin vaihtelevaa ja joustavaa. Lisäksi yrityksen työilmapiiri on todella hyvä, mikä motivoi lisäksi menemään töihin.
Binderholzin tuella pystyin koulutukseni jälkeen suorittamaan todella nopeasti autoalan mestarintutkinnon ja siten saamaan entistä kiinnostavampia työtehtäviä ja kehittymään työssäni.”