FORNYBART RÅSTOFF

Intelligente og allsidige løsninger i heltre

binderholz bearbeider 100 % av det selvfornyende råstoffet tre.

binderholz arbeider konsekvent med hele verdikjeden - fra planting, skogpleie og hogst, til bearbeiding i sag, produkter for hobbysnekkere, spesialtilpassede forpakningsløsninger, produksjon av heltreprodukter, innovative byggløsninger og betalbare boliger. Treavfallet fra produksjonen brukes til økologisk drivstoff, økostrøm, sponplater og sponklosser.

I trebransjen står navnet Binder for tradisjonsbevissthet og seriøsitet kombinert med høyteknologi og innovasjon. binderholz, som for 70 år siden var et lite, familiedrevet sagbruk, er i dag en omfattende foretaksgruppe som satser på moderne teknologi og produksjonsmetoder.

I tillegg til hovedkontoret i Fügen i Østerrike, hører ytterligere 60 enheter med til binderholz-gruppen. Rundt 6.300 medarbeidere i Europa og USA deler deres lidenskap for tre.

The full website can be displayed in these languages:  DE | EN | IT | FR | ES

The world of binderholz