FÖRNYBART RÅMATERIAL

Intelligenta och mångsidiga lösningar av massivträ

binderholz bearbetar det förnybara träråvaran till 100%.

Hela värdekedjan implementeras konsekvent, från odling av plantor och skogsskötsel till timmeravverkning, bearbetning i sågverken, produkter för gör-det-själv-sektorn, skräddarsydda förpackningslösningar, tillverkning av massivträprodukter, innovativa bygglösningar och prisvärda bostäder. De trärester som bildas under produktionen förädlas till biobränslen, grön el, pressboardpallar och pressboardblock.

Inom träindustrin står namnet Binder för tradition och integritet i kombination med hög teknologi och innovation. För 70 år sedan, fortfarande ett litet sågverk, är familjeföretaget binderholz nu en helt integrerad företagsgrupp med de senaste teknologierna och produktionsmetoderna.

Förutom huvudkontoret i Fügen, Österrike, finns binderholtz-guppen mer än 60 platser. Över 6.000 medarbetare i Europa och USA delar sin passion för trä.

The full website can be displayed in these languages: DE | EN | IT | FR | ES

The world of binderholz