MENU

10.01.2022

News

Onnistunut yritysosto: binderholz-konserni päättää suurimman brittiläisen sahakonsernin kaupan onnistuneesti ja on siten Euroopan suurin yritys saha- ja massiivipuujalostusteollisuudessa

Fügen, 10.01.2022 - Tammikuun viidentenä päivänä Binderholz UK Holding GmbH, joka on itävaltalaisen binderholz-konsernin tytäryhtiö, sulki onnistuneesti yrityskaupan brittiläisestä Skotlannin Earlstonissa sijaitsevasta BSW Timber Ltd:stä. 

BSW Timber Ltd. on vuonna 2021 Yhdistyneen Kuningaskunnan suurin sahateollisuuskonserni noin 700 miljoonan punnan liikevaihdolla sekä 1,2 miljoonan sahatavarakuutiometrin vuotuisella tuontantokapasiteetilla. Vuonna 2022 binderholz tulee olemaan yli 2,6 miljardin euron kumulatiivisella vuosiliikevaihdolla ja noin 5000 työntekijällä Euroopan suurin konserni saha- ja massiivipuujalostusteollisuussegmentissä. Brändinimi BSW pysyy ennallaan binderholz-konserniin integraation jälkeen, ja nykyinen johto tulee jatkamaan yrityksen johdossa.

Vahva yrityskumppanuus, jonka fokuksena on kestävä kehitys

”binderholz ja BSW toteuttavat tulevaisuuteen suunnattua ja samanaikasesti perinnetietoista yritysfilosofiaa vahvalla fokuksella kestävään kehitykseen. BSW:n osto on oleellinen virstanpylväs pitkäaikaisessa laajentumis- ja kestävän kehityksen strategiassa. BSW on aktiivinen sahateollisuuden koko arvoketjussa: kestävän kehityksen mukaisesta metsänhallinnoinnista ja -hoidosta – n. 50 milj. korkealaatuisen taimen vuosittaisella istuttamiskapasiteetilla – puunkorjuuseen, sahateollisuustoimintaan, sahatavarajalostukseen, ja -myyntiin sekä biomassaenergiaan asti”, sanoo Reinhard Binder, binderholzin omistaja ja toimitusjohtaja. ”Näin vahivstamme sijoittumistamme kasvavilla brittiläisillä markkinoilla, joille luonteenomaista on suuri sahatavara-, massiivipuu-, puurakentamis- ja tee-se-itse-tuotteiden kysyntä. Green Economy-ajatusta eletään aktiivisesti Isossa-Britanniassa, jossa CO2-neutraali puurakentaminen heijastuu jo vuosia jatkuneissa vakaissa kasvuluvuissa. Tuotteillamme katamme tämän markkinan tarpeita, ja suunnittelemme lisäinvestointeja, jotka pureutuvat entistä syvemmälle arvoketjuun.”

Binderholzista

Nimi Binder edustaa puualalla perinnetietoisuutta ja luotettavuutta yhdistettynä korkeaan teknologiaan ja innovatioon. Yli 60 vuotta sitten pienenä perheyrityksenä aloittanut binderholz on tänä päivänä kehittynyt yhdeksi johtavaksi, modernimmilla teknologioilla ja valmistusmenetelmillä varustetuksi yritykseksi vastaavalla maineella markkinoilla.

binderholz työstää uusiutuvaa raaka-ainetta puuta zero-waste-periaatteen mukaisesti, ja hyödyntää raaka-aineen 100 prosenttisesti.
Arvoketjua toteutetaan johdonmukaisesti aina metsänhoidosta ja puunkorjuusta sahatavarajalostukseen, massiivipuutuotteiden valmistukseen ja innovatiivisiin rakennusratkaisuihin asti.
Tuotannossa esiintyvät raakit ja jäännöspuut jalostetaan biopolttoaineiksi, ekologiseksi sähköksi ja puupuristetuotteiksi.
Itävallan Fügenin pääkonttorin lisäksi binderholz-konserniin kuuluu 28 muuta toimipistettä. Noin 5000 työntekijää Euroopassa ja USA:ssa yhdistää kiinnostus puuhun.

 

Lisäselvityspyynnöt:
Natalie Binder
Liikkeenjohto binderholz
S-posti: natalie.binder@binderholz.com

back to overview

Palvelut