MENU

05.01.2016

News

Lehdistötiedotteet Binderholz ostaa suomalaisen Vapo Timberin

Binderholz-konserni on ostanut suomalaisen Vapo Timber Oy:n koko osakekannan
Molempien sahojen ostolla Binder-konserni jatkaa kasvuaan


Itävaltalainen Binderholz-konserni ostaa Vapo Oy:ltä Vapo Timber Oy:n koko osakekannan ja siten yrityksen Lieksassa ja Nurmeksessa sijaitsevat sahat tammikuun alusta 2016. Molemmat toimipaikat ovat Pohjois-Karjalassa (Keski-Itä-Suomessa), ja niiden kapasiteetti on noin 400 000 m³ sahatavaraa vuodessa. Yhtiöllä on noin 100 työntekijää, joista kaikki siirtyvät uuteen yritykseen. Näin Binderholz laajentaa sahojensa kapasiteettia nykyisestä 1,75 miljoonasta kiintokuutiometristä 2,55 miljoonaan kiintokuutiometriin vuodessa. Ratkaisevat syyt molempien sahojen ostoon ovat erittäin hyvälaatuiset kuusen ja männyn raaka-aine-esiintymät, molempien sahojen hyvä tekninen varustelu ja riittävät laajennusmahdollisuudet tulevia investointeja varten.

Harvestia Oy takaa puun saannin mukaan lukien puunkorjuun ja koko raakapuun logistiikan. Yhtiö korjaa vuodessa 2,5 miljoonaa kiintokuutiometriä ja toimittaa sahojen ohella myös massatehtaalle. Suurin osa on peräisin Suomesta, pieniä määriä Venäjältä.

Ostosopimus on allekirjoitettu hiljattain ja pätee sillä varauksella, että asianomainen valvontaviranomainen antaa sille hyväksynnän. Molemmat osapuolet sitoutuivat pitämään ostohinnan salassa. Kaupan loppuunsaattamisen odotetaan toteutuvan tammikuun kuluessa.

Tällä askeleella on tärkeä merkitys Binderholzille, sillä jalostettavien tuotteiden laadulla saavutetaan uusi ulottuvuus. Samalla sillä asetetaan tärkeitä virstanpylväitä uusille laadukkaille tuotteille sekä uusille markkinoille. Merkittävä määrä sahatavaraa työstetään itävaltalaisissa ja baijerilaisissa toimipaikoissa liimatuiksi massiivipuutuotteiksi.

Binderholz jatkaa menestystä myös näissä toimipaikoissa koskien mittojen laajaa valikoimaa, laadullisesti korkealuokkaisia tuotteita, maailmanlaajuista myyntiä ja asiakasläheisyyttä yhdessä tarvittavan joustavuuden kanssa.

Ensin molemmat sahat optimoidaan teknisesti, minkä jälkeen investoidaan jatkojalostukseen ja lisäarvoon.

Molemmat sahat toimivat oikeudellisesti pätevän yritysoston jälkeen nimellä Binderholz Nordic. Yhtiö integroidaan Binder-konsernin organisaatioon, hallinto sekä markkinat ja tuotteet strukturoidaan uudelleen.

Bindelholz-konsernin liikevaihto nousee 2016 oston myötä noin 100 miljoonaa euroa ja on koko konsernin osalta yhteensä 500 miljoonaa euroa.

Konsernin jatkojalostusosuus on 80 %. Yli 850 000 m³ sahatavaraa jalostetaan lopullisiksi tuotteiksi. Binderholz-konserni näkee hyviä kasvumahdollisuuksia etenkin jatkuvasti suositummassa puurakentamisessa.

 

Tietoa Binderholzista

Puu, älykäs ja monipuolinen raaka-aine

Nimi Binder edustaa puutuotteiden alalla perinnetietoisuutta ja vakautta yhdistettynä huipputeknologiaan ja innovaatioihin. Yli 60 vuotta sitten binderholz-perheyhtiö oli vielä pieni sahalaitos, ja tänä päivänä se on alan johtavia eurooppalaisia toimijoita, jolla on käytössään uusin teknologia ja valmistusmenetelmät ja innovaattorin maine markkinoilla.

Viidellä itävaltalaisella (Fügenissä, Jenbachissa, St. Georgenissa, Halleinissa ja Unternbergissä) sekä kahdella saksalaisella paikkakunnalla (Kösching/Interparkissa ja Burgbernheim/Neustadtissa) sekä kahdella suomalaisella paikkakunnalla (Lieksa ja Nurmes) työskentelee noin 1350 työntekijää.

Massiivipuun tuotepaletti kattaa sahatavaraan, muotohöylätyn laudan, yksi- ja monikerroksiset liimatut massiivipuulevyt, liimapuun, ja binderholz CLT BBS -levyt. Valmistusprosessin yhteydessä syntyvät puujätteet käytetään biopolttoaineiden ja ekosähkön tuottamiseen.

Tuotteita viedään kaikkialle maailmaan.binderholzin tehokas ja ympäristön kannalta kestävä tuotantoprosessi noudattaa No-Waste-periaatetta, ja puumateriaali hyödynnetään siinä 100%:sesti.

binderholzin menestyksen tukena ovat aktiivinen ja asiantunteva asiakaspalvelu, tuotevalikoima ja hinnoittelun markkinavastaavuus sekä binderholzin laadunhallinta.


Yhteystiedot

Natalie Binder
s-posti: natalie.binder@binderholz.com
www.binderholz.com

Lieksan toimipaikka

Nurmeksen toimipaikka

Vasemmalta oikealle: Ludwig Foidl, Hans Binder, Matteo Binder, Suvi Kupiainen (Vapon talousjohtaja), Anne Liukkonen (Vapon Business Controller), Juhani Ylä-Sahra (Vapo Timberin toimitusjohtaja), Tomi Yli-Kyyny (Vapon toimitusjohtaja)

Tomi Yli-Kyyny ja Matteo Binder

Tomi Yli-Kyyny ja Matteo Binder

Ludwig Foidl ja Hans Binder

back to overview

Palvelut